Úkoly tohoto ročníku - 1. stupeň

2. kolo/úkol č. 7

SESTAVENÍ ROZPOČTU

pusťte si video

CÍL:

Všechny příjmy a výdaje zapište do tabulky Rozpočet a sestavte tak rozpočet na celý rok.


JAK:

Použijte tabulku vašeho rozpočtu z 1. kola, kterou jsem vám poslal zpět zkontrolovanou.

Při vyplňování této tabulky rozpočtu ve 2. kole nezapomeňte rozlišit pravidelné příjmy a výdaje od jednorázových.

Pravidelné měsíční příjmy a výdaje a též počáteční rezerva se vám z měsíčního rozpočtu kopírují automaticky do ročního rozpočtu, přesto si vše zkontrolujte a případně opravte.

Výdaje za jídlo se sice v reálném životě mění, my však pro zjednodušení počítáme pro každý měsíc stejnou částku.

Na konci roku musíte mít rozpočet minimálně vyrovnaný (tzn. příjmy = výdaje), ideálně přebytkový (tzn. příjmy jsou větší než výdaje).

Tzn., že v tabulce v řádku "CASHFLOW" (finanční rezerva – tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji) musí být číslo větší nebo rovno 0. Čím vytvoříte větší finanční rezervu (tzn. čím bude toto číslo větší), tím můžete dosáhnout lepšího umístění ve finančním žebříčku.


PŮJČKA:

Důležité je také sledovat průběžný (hospodářský) výsledek v každém měsíci (řádek "MĚSÍČNÍ VÝSLEDEK"). Pokud skončíte v mínusu, musíte si v daném měsíci vzít půjčku a započítat úrok po zbytek roku nebo do splacení (půjčku můžete předčasně splatit bez dalších poplatků).

Půjčit si můžete maximálně 50 000 Kč s ročním úrokem 15 % (v tomto případě se pro zjednodušení úrok = RPSN).


KREATIVNÍ ÚKOLY k úkolu č. 7

  1. CO SE ZBYLOU FINANČNÍ REZERVOU: Během roku jste tvořili finanční rezervu, tedy zbyly vám určité peníze, které jste neutratili, nevydali na žádné výdaje. Nyní se můžete rozhodnout, co s těmito penězi uděláte. Můžete si koupit další (nové) věci do domácnosti, jet na dovolenou, peníze investovat nebo cokoliv jiného, co vás napadne. Napište mi, jak se zbylými penězi naložíte - můžete zvolit i více věcí. Zbylé peníze (finanční rezervu) najdete na listě "Roční rozpočet" v buňce P5Pozn. Investice znamená tvorbu rezervy a to tak, že uložené peníze přinášejí další zisk nebo pasivní příjem. Pasivní příjem je pravidelný příjem (nejčastěji 1x měsíčně nebo 1x ročně), který nám plyne, aniž bychom pro něj museli vynakládat zvýšené úsilí nebo kde není nutná aktivní osobní účast. Jedná se kupříkladu o nájem z nemovitosti či podíl na zisku (např. z akcií, podílových fondů, z investic do podnikání jiných…).
  2. KATALOG: Napište mi, jaké položky vám chyběly v katalozích, co byste si rádi pořídili, ale neměli jste možnost.


CHECHTÁKY

  • za včasné splnění 7. úkolu 1 chechták
  • za správné vyplnění rozpočtu až 3 chechtáky
  • za splnění každého kreativního úkolu podle úrovně zpracování a kreativity 1 – 3 chechtáky
  • můžete získat za chytrý nákup, kdy bude oceněna např. snaha o přístup k novým informacím a možnost rozvíjet se a vzdělávat. Také společné aktivity se svými blízkými jsou žádoucí.

CELKEM ZA 7. ÚKOL AŽ 10 CHECHTÁKŮ!