Rozpočti si to! RT 2020

soutěž pro rodinné týmy rodičů (prarodičů) s dětmi

Chceme vyjít vstříc rodinám, které v období domácí výuky hledají společnou zábavně-vzdělávací aktivitu. 

Harmonogram

soutěž běží on-line 10. 4. 2020 - 31. 5. 2020

Kdo se může zúčastnit?

rodinné týmy (rodiče/prarodiče a děti)

Jak se soutěží?

Soutěží se v rodinných týmech se 3 - 6 členy (dospělá osoba funguje také jako hlavní kontaktní osoba)

 • tzn. 1 rodina funguje jako jeden tým (popř. mohou 2 rodiny vytvořit 1 tým)
 • hra je primárně určena pro děti ve věku 11 - 19 let; mohou však hrát i mladší děti - nejmladší můžete zapojit např. tím, že budou kreslit obrázky apod.

Pozn. pokud máte v rodině převahu menších dětí, můžete se zapojit do naší soutěže Rozpočti si to! 1st, která běží od začátku března až do 15. 6. 2020.

Cíl soutěže:

nasbírat co nejvíce tzv. chechtáků 

Během plnění úkolů sbírají týmy chechtáky – virtuální zlaté herní mince.

Rodinné týmy s největším počtem chechtáků vyhrají hezké ceny.

Registrace do soutěže probíhá přímo ve webové aplikaci

 • Nejdříve se zaregistruje dospělá osoba – k registraci stačí jméno a e-mail
  • Na zadaný e-mail přijde potvrzovací zpráva, přes kterou je zapotřebí registraci autorizovat
 • Dospělá osoba poté pod sebe zaregistruje tým
  • Nový tým zakládejte pod verzí soutěže Rozpočti si to! DD/RT 2020
  • Při registraci týmu se zadává NÁZEV TÝMU, což je jeho základní označení, pod kterým bude vystupovat zbytek soutěže (proto je dobré volit jej s rozvahou)
  • KAPITÁNEM je osoba starší 18 let (dospělák)
  • ve formuláři jsou pouze 4 pole na jména členů týmu - pokud byste chtěli vyplnit více jmen, zapište 2 jména do 1 pole (pozn. pokud nechcete, nemusíte vůbec tato pole vyplňovat)
  • do políčka NÁZEV ŠKOLY vyplňte, prosím, město, ve kterém žijete (běžně se aplikace využívá pro školy, proto je zde toto pole)
 • Pozn. díky zadání hesla k názvu týmu vznikne do aplikace ještě jeden přístup pouze pro členy vytvořeného týmu, ten však v tomto případě nemusíte používat (používá se, když pracuje více týmů pod 1 dospělákem).

Téma soutěže

 • základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky
 • principy tvorby domácího (osobního či rodinného) rozpočtu
 • možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem
 • finanční produkty – přebytkové i schodkové
 • ... a další

Soutěž dále rozvíjí

 • schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi
 • kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a tvořivosti
 • digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih videa apod.)
 • ... a další

Online hra - aplikace Rozpočti si to!

(podrobná pravidla hry jsou v aplikaci).

Soutěž probíhá ve webové aplikaci Rozpočti si to!, která týmy provází zábavnou hrou.

 • Hra má 3 kola, během kterých týmy plní jednotlivé úkoly týkající se života rodiny, resp. domácnosti.
 • Ve hře jsou 3 typy úkolů:
  • Základní – jejich splnění je nutné pro další postup ve hře
  • Kreativní – rozšiřují témata základních úkolů a jsou zaměřeny na tvořivost
  • Bonusové – zaměřují se na různé výukové nástroje, rozšiřují znalosti a rozvíjejí tvořivost, pomocí nich si každý tým může určit vlastní hloubku i šířku svého finančního vzdělávání

Jak získat chechtáky

 • ZA AKTIVITU: Většina kreativních a bonusových úkolů zabere více času, proto je oceněna větším množstvím chechtáků.
 • ZA SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ: Při plnění základních úkolů soutěžící získají další chechtáky za taková rozhodnutí, která značí zdravé finanční návyky, aktivní přístup k životu, zdravý životní styl apod. Chechtáky jsou také odměněny varianty, které podporují vzdělávání či rozšiřují možnosti přístupu k informacím.
 • SPOKOJENOST A FINANČNÍ REZERVA: během hry musí hráči pracovat s 2 surovinami, a to jednak s penězi, které jim tvoří rozpočet a pomocí kterých budují své finanční rezervy, a jednak se spokojeností domácnosti, za kterou hospodaří


Kontaktujte nás:

rozpoctisito@gmail.com

Rosťa Rozpočtář a jeho zábavná vzdělávací videa

https://www.facebook.com/rozpoctisito


Pořadatelé soutěže: