Soutěž Rozpočti si to! v projektu KaPoDaV


Projekt KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

  • yourchance je partnerem projektu KaPoDaV Jihomoravského kraje a soutěž Rozpočti si to! je v projektu jedním z produktů, s kterých si mohly školy vybírat, v klíčové aktivitě 2 zaměřené na podporu kompetence k podnikavosti.
  • K soutěži se v projektu celkově přihlásilo cca 30 základních a středních škol z Jihomoravského kraje, některé soutěží opakovaně.

30 škol


zapojených v projektu 

239 týmů 


123 v ročníku 2018/19, 116 v ročníku 2019/20

Projektové finále 17. 6. 2020

Jihomoravské inovační centrum

Z důvodu pandemie Covid-19 nemohlo být finále realizované v plném rozsahu v původním dubnovém termínu. Nakonec proběhlo v červnu v Jihomoravském inovačním centru a zúčastnilo se ho jen 7 týmů z kategorie 2st ZŠ.

Kontaktujte nás:

rozpoctisito@gmail.com

Rosťa Rozpočtář a jeho zábavná vzdělávací videa

https://www.facebook.com/rozpoctisito


Pořadatelé soutěže: