Rozpočti si to! 2020 v období opatření ČR proti koronaviru

pro rodinné skupiny z dětských domovů a rodinné týmy

Pandemie a s ní spojená karanténa přináší nezvyklé a někdy možná nepříjemné situace, ale také příležitosti rozvíjet se a více využívat online vzdělávací nástroje.

Také yourchance se rozhodla na tuto situaci reagovat a přicházíme se speciálními soutěžemi pro rodinné skupiny z dětských domovů a rodinné týmy (rodiče/prarodiče a děti) s online hrou Rozpočti si to!

Soutěže probíhají v termínu 10. 4. - 31. 5. 2020. Připojte se k nám!

Rozpočti si to! DD 2020

pro rodinné skupiny v dětských domovech

Rozpočti si to! RT 2020

pro rodinné týmy

Téma soutěže

  • základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky
  • principy tvorby domácího (osobního či rodinného) rozpočtu
  • možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem
  • finanční produkty – přebytkové i schodkové
  • ... a další

Soutěž dále rozvíjí

  • schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi
  • kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a tvořivosti
  • digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih videa apod.)
  • ... a další

Kontaktujte nás:

rozpoctisito@gmail.com

Rosťa Rozpočtář a jeho zábavná vzdělávací videa

https://www.facebook.com/rozpoctisito


Pořadatelé soutěže: