Úkoly tohoto ročníku - 1. stupeň

2. kolo/úkol č. 6

PRAVIDELNÉ A JEDNORÁZOVÉ VÝDAJE

pusťte si video

CÍL:

Vyberte si další PRAVIDELNÉ A JEDNORÁZOVÉ VÝDAJE, které budete potřebovat v průběhu roku.

V rámci hry si musíte pořídit:

 • Oblečení, boty
 • Mycí, prací a úklidové prostředky
 • Kosmetika
 • A alespoň jeden další pravidelný výdaj dle výběru

JAK:

Výdaje opět vybírejte z našich Katalogů VÝDAJŮ. (Rosťa sice ve videu mluví o e-shopu, ale vy vybírejte z našich čtyř nových katalogů).

Nákupní položky 2. kola jsou pro přehlednost rozděleny vždy na pravidelné a jednorázové, pokud to daná kategorie dovoluje.
Do rozpočtu nezapomeňte napsat označení položky, kterou jste si vybrali!!!!!!! Označení položek je uvedeno v katalozích.


KREATIVNÍ ÚKOLY k úkolu č. 6

 1. OBLEČENÍ A BOTY: Napište, kde rádi nakupujete oblečení a boty. Jaký styl oblečení máte rádi? Konzultujete nákupy s někým?
 2. DALŠÍ VÝDAJE: Napište, proč jste si vybrali/nevybrali další položky z Katalogů. K čemu vám tyto položky mají sloužit apod.

CHECHTÁKY

  • za splnění úkolu 1 chechták
  • za splnění každého kreativního úkolu podle úrovně zpracování a kreativity 1-3 chechtáky
  • další chechtáky až 30 chechtáků

  můžete získat za chytrý nákup, kdy bude oceněna např. snaha o přístup k novým informacím a možnost rozvíjet se a vzdělávat. Také společné aktivity se svými blízkými jsou žádoucí.

 • CELKEM ZA 6. ÚKOL AŽ 37 CHECHTÁKŮ!

POKRAČUJTE K DALŠÍMU ÚKOLU