Úkoly tohoto ročníku - 1.stupeň

1. kolo/úkol č. 3

STRAVOVÁNÍ

pusťte si video

CÍL:

NAPLÁNUJTE SI JÍDELNÍČEK NA 1 TÝDEN (pondělí - neděle) - alespoň tři jídla denně -

Týdenní částku za jídlo přepočítejte na 1 měsíc. Pro zjednodušení počítáme, že měsíc má 4 týdny. Pokud budete mít položky, které se kupují jen jednou, dvakrát měsíčně, je potřeba do rozpočtové tabulky (nebo i do jídelníčku) napsat, jak jste k výpočtu došli (pakliže mi přesný postup výpočtu nepředáte, opravím vám v rámci hodnocení částku na čtyřnásobek týdenní částky).

Myslete na to, že si nemůžete koupit úplně vše, co vidíte, protože máte omezené zdroje - váš měsíční příjem je 22 000 Kč a z něj si musíte zaplatit ještě další věci.

Výsledná měsíční částka bude platná po celý rok (pro zjednodušení počítáme, že je to průměrná částka) a nebudete ji moci v dalších kolech už nikterak měnit.

JAK: Položky jídelníčku si vyberte v našem katalogu.

Pro zjednodušení jsem v Katalogu STRAVOVÁNÍ vytvořil hotová jídla připravovaná doma a vypočítal za vás cenu jednotlivých položek. Kupujete tedy rovnou hotové jídlo za cenu při domácím vaření.

Výdaje za stravování zaneste do rodinného rozpočtu jednou celkovou měsíční částkou a k rozpočtu přiložte vytvořený jídelníček. Do jídelníčku nezapomeňte napsat označení položky, kterou jste si vybrali. Označení položky je uvedeno v katalogu.


KREATIVNÍ ÚKOLY k úkolu č. 3

 1. CO MÁME RÁDI: Popište, co má vaše postava k jídlu ráda a co naopak nesnáší. Také můžete napsat, jak se vaše postava stravuje, jestli si sama vaří, kam nejraději chodí jíst apod.
 2. NAKUPOVÁNÍ: Vymyslete si, jak a kde vaše postava nakupuje, jestli např. dělá velký nákup jednou týdně a pak už jen v týdnu dokupuje to, co je potřeba čerstvé. Zjistěte, kde všude je možné potraviny pořídit a v jaké kvalitě.

  Vypracovaný kreativní úkol zašlete v dokumentu Word nebo ho dejte přímo do těla e-mailu s označením: Název týmu - Kreativní úkol k úkolu č. 3


CHECHTÁKY

  • za výběr položek z jídelníčku1 chechták
  • za vytvoření jídelníčku, podle kvality a úrovně zpracování 1 - 3 chechtáky
  • za splnění podmínky 3 jídla denně 2 chechtáky
  • za zdravé stravování 2 chechtáky
  • za zvolení společný čas v restauraci 1 - 3 chechtáky
  • za splnění každého kreativního úkolu podle úrovně zpracování a kreativity 1 - 3 chechtáky
  • CELKEM ZA 3. ÚKOL AŽ 17 CHECHTÁKŮ!


Pokračujte k dalšímu úkolu