Úkoly tohoto ročníku - 2. stupeň

Úkol č. 2

PSANÉ SLOVO (články, knížky)

Pokud chcete proniknout hlouběji do nějakého tématu nebo znát názor odborníků na určité téma, dobrý zdrojem inspirace a informací jsou odborné články. Ty je nejlepší hledat na odborných webových portálech nebo v médiích.

Rozsáhlejší texty pak najdete v knížkách a dalších publikacích.

Četba knih je od vynálezu knihtisku základním zdrojem informací. Při četbě navíc rozvíjíme naše myšlení a fantazii a posilujeme vyjadřovací schopnosti. Knihy mohou být různého typu - některé jsou jen pro zábavu, některé slouží pro osobní rozvoj či vzdělávání. Pro tyto účely je nejlepší vyhledávat knihy odborné.

ZNALOSTNÍ OTÁZKY – až 16

Přečtěte si článek Evy Krhovské – viz odkaz níže a zodpovězte tyto otázky:

  1. Jaký je váš postoj k penězům?
  2. Jak lze využívat platebních karet?
  3. Na co naopak nevyužívat platební kartu?
  4. Co je podle vás správné platit si ze svého kapesného?

https://www.akademierodicovstvi.cz/blog/kdy-zacit-s-ditetem-mluvit-o-penezich/

Své odpovědi posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RST2st/2Z 

a)–d)

Za každou odpověď získáte až 4 chechtáky.

CELKEM ZA 1. ZNALOSTNÍ ÚKOL AŽ 16 CHECHTÁKŮ! (+ bonus 2ch při zaslání do 31. 1. 2018)

TVOŘIVÉ ÚKOLY – až 50

Básnička / povídka – až 10

Vymyslete básničku či povídku o rodině, která správně hospodaří.

Recenze na článek / básničku / povídku – až 3 za 1 ks

Najděte na internetu článek / básničku / povídku z oblasti financí nebo finančního vzdělávání, který/á vám připadá zajímavý/á. Napište ve 3 bodech, čím vám toto dílo přijde zajímavé.

Recenze na knihu – až 10 za 1 ks

Přečtěte si jakoukoliv knížku týkající se oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, financí, podnikání nebo osobnostního rozvoje. Můžete přečíst i více knížek.

Napište na knihu recenzi. Podívejte se třeba na wikipedii, co je to recenze a napište ji co možná nejvíce kvalitně. Nemůžete sice posoudit odbornost knihy, ale můžete ji posuzovat ze svého pohledu.

Pozn. Vytvářejte opravdu své vlastní recenze. Recenze stažené z internetu nebudou oceněny chechtáky a nebudou vám v takovém případě uznány žádné chechtáky za tento úkol!

Své výtvory posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RST2st / 2T

Každému týmu bude započítáno max. 5 slovních výtvorů.

CELKEM ZA 2. TVOŘIVÝ ÚKOL AŽ 50 (+ bonus 2ch při zaslání do 31. 1. 2018)

ÚKOL PRO DOSPĚLÁKA

Jaké knihy na téma finanční gramotnost (ve smyslu osobní finance) jste doposud přečetl? Jakou si plánujete nyní přečíst?

Své odpovědi posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RST2st / 2D