Úkoly tohoto ročníku - 2. stupeň

Úkol č. 4

PREZENTACE A SEMINÁŘE

Také klasický výklad - prezentace nebo přednáška – stejně jako interaktivní seminář, nás může obohatit o nové poznatky.

Ještě více se přiučíte, když takovou prezentaci vytváříte - při tvorbě si totiž musíte nejen najít veškeré informace k danému tématu, ale také přemýšlet o tom, jakým způsobem téma podáte svým "žákům".

Vzdělávat se dnes můžete i on-line formou tzv. webinářů.

ZNALOSTNÍ OTÁZKY – až 16

Popište, jak rozumíte těmto pojmům (popř. najděte na internetu):

  1. prezentace
  2. webinář
  3. seminář
  4. kurz

Své odpovědi posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RST2st / 5Z a) – d)

Za každou odpověď získáte až 4 chechtáky.

CELKEM ZA 1. ZNALOSTNÍ ÚKOL AŽ 16 CHECHTÁKŮ! (+ bonus 2ch při zaslání do 31. 1. 2018)

TVOŘIVÉ ÚKOLY – až 90

VYTVOŘTE VLASTNÍ PREZENTACI A NATOČTE JEJÍ PREZENTOVÁNÍ NA VIDEO

Vytvořte prezentaci na jakékoliv téma z oblasti finanční či ekonomické gramotnosti a tu předneste své rodině, kamarádům nebo jiným lidem. Při přednesu se nechte natočit na video (popř. nafotit).

Potom mi pošlete jak video, tak samotnou prezentaci, popř. i fotografie z realizace.

Přečtěte si NÁVOD, jak má vypadat správná prezentace.

OTÁZKA – až 5

Odpovězte na otázku:

  • Jaké 3 nejzásadnější věci jsme se při tvorbě prezentace a její realizaci naučili?

Své výtvory a odpověď posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RST2st / 5T

Chechtáky dostanete až za 3 prezentace.

Za každou prezentaci (elektronický podklad) podle kvality a úrovně zpracování až 10 .

Za každé video z realizace prezentace až 15 .

Za fotografie z realizace až 10 .

ÚKOL PRO DOSPĚLÁKA – až 12

Podívejte se na webinář VÁNOCE A RODINNÝ ROZPOČET, který proběhl v rámci projektu Finanční gramotnost do škol v prosinci 2016: https://www.youtube.com/watch?v=3ycABW1Bj-4&t=621s a zodpovězte tyto otázky:

  1. a) Kdo byl hostem webináře?
  2. b) Jaká byla nejčastější odpověď účastníků v rámci ankety "Kolik % z Vašeho příjmu utratíte za Vánoce"?
  3. c) Jaká je poslední kapitola webináře?
  4. d) Proč si myslíte, že je důležité na tuto oblast myslet nejen na Vánoce?

Za každou odpověď až 3 .

Své odpovědi posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RST2st / 5D