Úkoly letošního ročníku - Rodinné týmy

Úkol č. 2

PSANÉ SLOVO (články, knížky)

Pokud chcete proniknout hlouběji do nějakého tématu nebo znát názor odborníků na určité téma, dobrý zdrojem inspirace a informací jsou odborné články. Ty je nejlepší hledat na odborných webových portálech nebo v médiích.

Rozsáhlejší texty pak najdete v knížkách a dalších publikacích.

Četba knih je od vynálezu knihtisku základním zdrojem informací. Při četbě navíc rozvíjíme naše myšlení a fantazii a posilujeme vyjadřovací schopnosti. Knihy mohou být různého typu - některé jsou jen pro zábavu, některé slouží pro osobní rozvoj či vzdělávání. Pro tyto účely je nejlepší vyhledávat knihy odborné.

ZNALOSTNÍ OTÁZKY – až 12

Najděte na portálu www.penize.cz článek Kurz VI: Co jsou podílové fondy a vysvětlete tyto pojmy:

  1. DIVERZIFIKACE
  2. LIKVIDITA
  3. Je v podílových fondech zajištěno, že klient získá zpět celou investovanou částku?

Své odpovědi posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RSTrd / 2Z a) – c)

Za každou odpověď získáte až 4 chechtáky.

CELKEM ZA 1. ZNALOSTNÍ ÚKOL AŽ 12 CHECHTÁKŮ! (+ bonus 2ch při zaslání do 31. 1. 2018)

TVOŘIVÉ ÚKOLY – až 75

Recenze na článek / básničku / povídku – až 3 za 1 ks

Najděte na internetu článek / básničku / povídku z oblasti financí nebo finančního vzdělávání, který/á vám připadá zajímavý/á. Napište ve 3 bodech, čím vám toto dílo přijde zajímavé.

Recenze na knihu – až 10 za 1 ks

Přečtěte si jakoukoliv knížku týkající se oblasti finanční a ekonomické gramotnosti, financí, podnikání nebo osobnostního rozvoje. Můžete přečíst i více knížek.

Napište na knihu recenzi. Podívejte se třeba na wikipedii, co je to recenze a napište ji co možná nejvíce kvalitně. Nemůžete sice posoudit odbornost knihy, ale můžete ji posuzovat ze svého pohledu.

Slovní výtvor – až 15 za 1 ks

Napište vlastní slovní výtvor, tj. článek, úvahu, fejeton, esej, povídku, báseň apod. na téma:

  • Jak by měl mladý člověk správně hospodařit?

Pozn. Vytvářejte opravdu své vlastní recenze. Recenze stažené z internetu nebudou oceněny chechtáky a nebudou vám v takovém případě uznány žádné chechtáky za tento úkol!

Své výtvory posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RSTrd / 2T

Každému týmu budou započítány max. 3 recenze celkem a 3 slovní výtvory.

CELKEM ZA 2. TVOŘIVÝ ÚKOL AŽ 75 (+ bonus 2ch při zaslání do 31. 1. 2018)

Kontaktujte nás:

rozpoctisito@fgdoskol.cz

Rosťa Rozpočtář a jeho zábavná vzdělávací videa

https://www.facebook.com/rozpoctisito


Pořadatelé soutěže: