Úkoly letošního ročníku - Rodinné týmy

úkol č. 4

PREZENTACE A SEMINÁŘE

Také klasický výklad - prezentace nebo přednáška – stejně jako interaktivní seminář, nás může obohatit o nové poznatky.

Ještě více se přiučíte, když takovou prezentaci vytváříte - při tvorbě si totiž musíte nejen najít veškeré informace k danému tématu, ale také přemýšlet o tom, jakým způsobem téma podáte svým "žákům".

Vzdělávat se dnes můžete i on-line formou tzv. webinářů.

ZNALOSTNÍ OTÁZKY – až 16

Popište, jak rozumíte těmto pojmům (popř. najděte na internetu):

  1. prezentace
  2. webinář
  3. seminář
  4. kurz

Své odpovědi posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RSTrd / 5Z a) – d)

Za každou odpověď získáte až 4 chechtáky.

CELKEM ZA 1. ZNALOSTNÍ ÚKOL AŽ 16 CHECHTÁKŮ! (+ bonus 2ch při zaslání do 31. 1. 2018)

TVOŘIVÉ ÚKOLY – až 90

VYTVOŘTE VLASTNÍ PREZENTACI A NATOČTE JEJÍ PREZENTOVÁNÍ NA VIDEO

Vytvořte prezentaci na jakékoliv téma z oblasti finanční či ekonomické gramotnosti a tu předneste své rodině, kamarádům nebo jiným lidem. Při přednesu se nechte natočit na video (popř. nafotit).

Potom mi pošlete jak video, tak samotnou prezentaci, popř. i fotografie z realizace.

Přečtěte si NÁVOD, jak má vypadat správná prezentace.

OTÁZKA – až 5

Odpovězte na otázku:

  • Jaké 3 nejzásadnější věci jsme se při tvorbě prezentace a její realizaci naučili?

Své výtvory a odpověď posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RSTrd / 5T

Chechtáky dostanete až za 3 prezentace.

Za každou prezentaci (elektronický podklad) podle kvality a úrovně zpracování až 10 .

Za každé video z realizace prezentace až 15 .

Za fotografie z realizace až 10 .

ÚKOL PRO DOSPĚLÁKA – až 12

Podívejte se na webinář VÁNOCE A RODINNÝ ROZPOČET, který proběhl v rámci projektu Finanční gramotnost do škol v prosinci 2016: https://www.youtube.com/watch?v=3ycABW1Bj-4&t=621s a zodpovězte tyto otázky:

  1. a) Kdo byl hostem webináře?
  2. b) Jaká byla nejčastější odpověď účastníků v rámci ankety "Kolik % z Vašeho příjmu utratíte za Vánoce"?
  3. c) Jaká je poslední kapitola webináře?
  4. d) Proč si myslíte, že je důležité na tuto oblast myslet nejen na Vánoce?

Kontaktujte nás:

rozpoctisito@fgdoskol.cz

Rosťa Rozpočtář a jeho zábavná vzdělávací videa

https://www.facebook.com/rozpoctisito


Pořadatelé soutěže: