Úkoly letošního ročníku – Rodiče a děti

úkol č. 6

KVÍZY A PRACOVNÍ LISTY

Kvíz (test) se dá použít k ověření znalostí nebo také k zamyšlení nad daným tématem a k získání nových informací.

Pracovní listy slouží k upevnění nabytých znalostí, k jejich procvičení a také k hlubšímu zamyšlení nad daným tématem. Je to výborný nástroj pro samostatnou práci na svém vzdělávání nebo pro zpracování skupinových úkolů.

ZNALOSTNÍ ÚKOLY – až 40

KVÍZ – až 20

Zodpovězte otázky mého kvízu z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti.


K on-line :

Chechtáky obdržíte za procentuální úspěšnost.

100 - 90 % správně 20

89 - 80 % správně 16

79 - 70 % správně 12

69 - 60 % správně 8

59 - 50 % správně 4

pod 50 % správných odpovědí 2

Pozn. Každý tým může kvíz zpracovat pouze jednou – počítat budu první dosažený výsledek !!!!!!

PRACOVNÍ LISTY – až 20

Vyberte si jakýkoliv pracovní list ze základní sady pracovních setů pro na portálu Finanční gramotnost do škol a zašlete mi jej zpracovaný (můžete vynechat úkol pro projektovou výuku).

Pracovní listy zpracujete tak, že si je vytisknete, vyplníte a naskenujete, nebo vyfotíte a pošlete nám je na adresu Rostíka Rozpočtáře.

Zpracované pracovní listy posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RSTrd / 3Z

Chechtáky dostanete až za 5 pracovní listů.

Za každý správně zpracovaný pracovní list až 4.

TVOŘIVÉ ÚKOLY – až 40

Vytvořte vlastní kvíz nebo pracovní list a dejte ho ke zpracování vašim spolužákům nebo rodič svým kolegům. Pokud tuto aktivitu zachytíte na fotkách nebo videu, dostanete chechtáky navíc.

Své výtvory posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RSTrd / 3T

Chechtáky dostanete až za 5 kvízů nebo pracovních listů.

Za každý materiál můžete získat až 5 .

Za fotografie z realizace kvízu / pracovního listu získáte dalších 5 .

Za video z realizace kvízů a pracovních listů získáte až 10 .

Kontaktujte nás:

rozpoctisito@fgdoskol.cz

Rosťa Rozpočtář a jeho zábavná vzdělávací videa

https://www.facebook.com/rozpoctisito


Pořadatelé soutěže: