Úkoly letošního ročníku - Rodinné týmy

Úkol č. 3

AUDIO A VIDEO

ZNALOSTNÍ ÚKOLY – až 27

Videa na internetu – až 12

Podívejte se na film Případ smrtící spirály aneb drsná škola finanční gramotnosti (https://www.youtube.com/watch?v=dmSRV9HRhLM) a zodpovězte tyto otázky:

  1. Co bylo odcizeno z muzea?
  2. Kdo byli Templáři podle Mgr. Ing. Daniela Váni?
  3. Jak popisuje dluhovou past Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.?
  4. Jak skončí Femme Fatale?

Za každou zodpovězenou otázku až 3 .

Doporučení audio-video – až 3 za 1 ks

Najděte na internetu audio-vizuální materiál (rozhlasový rozhovor, inspirativní nebo vzdělávací video, animaci apod.) z oblasti financí nebo finančního vzdělávání, který vám připadá zajímavý.

Pošlete mi odkaz a napište ve 3 bodech, co jste se z tohoto materiálu dozvěděli.

Chechtáky dostanete až za 5 materiálů.

Své odpovědi a doporučení posílejte e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RSTrd / 4Z

TVOŘIVÉ ÚKOLY – až 160

VLASTNÍ VIDEOREPORTÁŽ – ANKETA – až 60

Zahrajte si na moderátory a kameramany a vytvořte anketu na téma Hospodaříme k osobní prosperitě, která bude obsahovat alespoň tyto otázky (+ můžete doplnit další):

  • Je podle vás důležité sestavovat si domácí rozpočet a proč?
  • Měli by se rodiče bavit s dospívajícími dětmi o penězích a o tom, jak hospodaří?

Přečtěte si NÁVOD, jak má vypadat správná anketa.

https://youtu.be/F4_ha3XNrWM

Za každou zpracovanou otázku můžete získat až 20 (dalších 20 můžete získat za vlastní otázku).

VYTVOŘETE ORIGINÁLNÍ VIDEO – až 100

Vaše videa nahrajte na YouTube nebo uložte na Uložto.cz – odkaz zašlete e-mailem na adresu fgsoutez@yourchance.cz s označením RSTrd / 4T

Kontaktujte nás:

rozpoctisito@fgdoskol.cz

Rosťa Rozpočtář a jeho zábavná vzdělávací videa

https://www.facebook.com/rozpoctisito


Pořadatelé soutěže: