Finále soutěže Rozpočti si to! 2019/2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE

VELKÉ FINÁLE proběhne 25. 9. 2020 ONLINE!

Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli realizovat finále pro 2. stupeň ZŠ online. Finalisté mají za úkol připravit si VIDEO, které v daný čas pustíme a porotci se posléze mají možnost online zeptat soutěžících na doplňující otázky.

Finále bude přístupné pro (odbornou) veřejnost až do naplnění kapacity přenosu.

Vzhledem k poptávce od středoškolských týmů jsme se rozhodli realizovat finále i pro kategorii SŠ, ale nakonec pouze v offline verzi.

Výsledky finále a celkové výsledky kategorie 2st ZŠ budou zveřejněny nejpozději v pátek 2. 10., offline finále kategorie SŠ běží až do 5. 10.

PROGRAM FINÁLE 25. 9.

Místo konání: ONLINE v aplikaci GoToMeeting

https://www.gotomeet.me/yourchance/finale-rst-2st

Harmonogram

 • 08:30 - Společný úvod, představení programu, porotců a pravidel soutěže
  • 08:45 - Bankrotovic (ZŠ a MŠ Hořičky)
  • 09:00 - Peněžníci (ZŠ Pardubice, Benešovo nám.)
  • 09:15 - Memesovi (Gymnázium Písek)
  • 09:30 - Nevíme (ZŠ Dubenec)
  • 09:45 - ZŠ Vimperk - 1. tým
  • 10:00 - 10:15 PAUZA
  • 10:15 - ZŠ Vimperk - 2. tým
  • 10:30 - ZŠ Vimperk - 3. tým
  • 10:45 - ZŠ Vimperk - 4. tým
  • 11:00 - ZŠ Vimperk - 5. tým
  • 11:15 - Čermizz (ZŠ Unesco)
  • 11:30 - Trojlístek (ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovsk
 • 11:45 - Zakončení ZŠ
 • 12:00 - IGOROVCI (SPŠ Třebíč) - kategorie SŠ (ostatní týmy soutěží v offline režimu)

Zadání pro soutěžní vystoupení

 • každý tým si na finále připraví VIDEO, ve kterém představí co nejzajímavějším způsobem svou herní rodinu a 3 poznatky, které si odnáší ze soutěže
 • délka vystoupení: 5 - 10 minut
 • odborná porota bude hodnotit obsah i formu video-vystoupení - čím více informací a čím zajimavější, kreativnější, tím lepší
 • porota se online zeptá na doplňující otázky a přidělí týmům chechtáky, které se připočtou k chechtákům získaným v on-line části soutěže (pozn. v případě kategorie SŠ budou otázky položeny na dálku e-mailem)
 • k přípravě na finále je dobré využít zpracované kreativní a bonusové úkoly z on-line části
 • šanci vyhrát má každý tým - na finále je možnost získat dostatečné množství chechtáků, aby i tým z posledního finálového místa mohl ještě vyhrát
 • členové nejlepších týmů z každé kategorie získají Chechták
 • 3 nejlepší týmy z každé kategorie obdrží speciální ceny od našich partnerů
 • každý účastník finále obdrží elektronický certifikát za úspěšné dokončení soutěže a menší ceny od našich partnerů