Bonusové úkoly - 1. stupeň

2. kolo/pokračování bonusových úkolů

INTERNET A GRAFIKA

Základním zdrojem informací dnešní doby je zajisté internet. K informacím na internetu je však potřeba přistupovat obezřetně, protože nemusí být všechno, co se zde píše, pravdivé. Každou informaci je dobré si ověřit ještě z jiného zdroje. S internetem jsou spojeny různé grafické prvky a obrázky.

5. BONUSOVÝ ÚKOL

Celkem až 10

Napište 5 důvodů, proč používat internet

Napište 5 důvodů, proč nepoužívat internet


6. BONUSOVÝ ÚKOL

Obrázek – až 10

Nakreslete obrázek s tématikou financí, rodinného rozpočtu, správného hospodaření apod. Buďte co nejvíce kreativní. Pokud k obrázku přidáte slovní popis, získáte více chechtáků.


AUDIO A VIDEO

Videa mohou být moderním nástrojem pro vzdělávání či osobní rozvoj. Na internetu najdete nepřeberné množství videí - ať už inspirativních nebo vzdělávacích. I zde je ale zapotřebí dobře vybírat - některá videa totiž slouží jenom pro zábavu. Výhodou videa je spojení různých vjemů - vnímají při něm uši i oči. A to, ať už se jedná o klasické video nebo o komentované statické obrázky.

Pokud video sami vytvoříte, osvojíte si další dovednosti a proniknete do tématu z jiného pohledu.


7. BONUSOVÝ ÚKOL

Celkem až 9

Podívejte se na video

Odpovězte na tyto otázky:

1. Jak mohou děti přijít k penězům?

2. Jakým způsobem se každému z chlapců splnilo přání?

3. Který z chlapců má ze splněného přání větší radost a proč?


PSANÉ SLOVO (články, knížky)

Pokud chcete proniknout hlouběji do nějakého tématu nebo znát názor odborníků na určité téma, dobrý zdrojem inspirace a informací jsou odborné články. Ty je nejlepší hledat na odborných webových portálech nebo v médiích.

Rozsáhlejší texty pak najdete v knížkách a dalších publikacích.

Četba knih je od vynálezu knihtisku základním zdrojem informací. Při četbě navíc rozvíjíme naše myšlení a fantazii a posilujeme vyjadřovací schopnosti. Knihy mohou být různého typu - některé jsou jen pro zábavu, některé slouží pro osobní rozvoj či vzdělávání. Pro tyto účely je nejlepší vyhledávat knihy odborné.


8. BONUSOVÝ ÚKOL

Básnička nebo povídka – až 10

Vymyslete básničku či povídku o rodině, která správně hospodaří.


9. BONUSOVÝ ÚKOL

Celkem až 12

Najděte si na internetu (např. na wikipedii nebo na nějakém odborném portálu o financích) následující pojmy a zkuste co nejlépe popsat, co jednotlivé pojmy znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl

1.ÚVĚR

2.ÚROK

3.ÚROKOVÁ SAZBA

4.RPSN


KVÍZY A PRACOVNÍ LISTY

Kvíz (test) se dá použít k ověření znalostí nebo také k zamyšlení nad daným tématem a k získání nových informací.


10. BONUSOVÝ ÚKOL

On - line KVÍZ – až 10