Rozpočti si to! 2022/23

jubilejní 10. ročník soutěže pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

ONLINE 1. 11. 2022 až 21. 4. 2022

Rozpočti si to! 1st 

soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ

Smysl soutěže

Smyslem interaktivní soutěže Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření.

Soutěž je postavena na hře, která běží ve WEBOVÉ APLIKACI. Nejlepší týmy postupují do velkého finále v Praze.

Historie soutěže

Rozpočti si to! běží již od roku 2013 a na jejím základě je postavena i metodika projektových dnů Rozpočti si to!

Rozpočti si to! 2022/23

pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Vstupte →0
zapojených žáků
0
zúčastněných týmů
0
zapojených škol
0
let trvání soutěže

Téma soutěže

  • základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky
  • principy tvorby domácího (osobního či rodinného) rozpočtu
  • možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem
  • finanční produkty – přebytkové i schodkové
  • ... a další

Soutěž dále rozvíjí

  • schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi
  • kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a tvořivosti
  • digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih videa apod.)
  • ... a další