Pořadatelem soutěže je yourchance o.p.s.


yourchance prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy

Soutěž je součástí projektu Finanční gramotnost do škol, který se zaměřuje především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování, a připravuje pro to i metodickou podporu.

Soutěž je také součástí projektu Podnikavost.cz, neboť rozvíjí kompetence k podnikavosti.

Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Soutěži s námi mohou i týmy z dětských domovů. 

Partneřisoutěž je také součástí projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj
a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Další partneři

Mediální partneři

Kontaktujte nás:

rozpoctisito@gmail.com

Rosťa Rozpočtář a jeho zábavná vzdělávací videa

https://www.facebook.com/rozpoctisito


Pořadatelé soutěže: