Smysl soutěže

Smyslem interaktivní soutěže Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření.

Soutěž je postavena na hře, která běží v NOVÉ WEBOVÉ APLIKACI. Nejlepší týmy postupují do velkého finále v Praze.

Rozpočti si to! 2018/19

Soutěž pro 2. stupeň ZŠ a střední školy je již ukončena.

Výsledky jsou aktuálně v aplikaci. 

Rozpočti si to! 1st 2019

Soutěž pro 1. stupeň ZŠ již v plném proudu, začala 25. 3. 2019.

Historie soutěže

Rozpočti si to! běží již od roku 2013 a na jejím základě je postavena i metodika projektových dnů Rozpočti si to!


Rozpočti si to! 2018/19

pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Vstupte →

Téma soutěže

  • základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky
  • principy tvorby domácího (osobního či rodinného) rozpočtu
  • možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem
  • finanční produkty – přebytkové i schodkové
  • ... a další

Soutěž dále rozvíjí

  • schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi
  • kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a tvořivosti
  • digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih videa apod.)
  • ... a další

pořadatel soutěže