Smysl soutěže

Smyslem interaktivní soutěže Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření.

Soutěž je postavena na hře, která běží ve WEBOVÉ APLIKACI. Nejlepší týmy postupují do velkého finále v Praze.

Rozpočti si to! 2020/21

8. ročník soutěže pro 2. stupeň ZŠ a SŠ               

ONLINE 1. 11. 2020 až 15. 4. 2021

Rozpočti si to! 1st 

nový ročník soutěže pro 1. stupeň ZŠ               

ONLINE - od 1. 3. 2021

Historie soutěže

Rozpočti si to! běží již od roku 2013 a na jejím základě je postavena i metodika projektových dnů Rozpočti si to!

Rozpočti si to! 2020/21

pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Vstupte →0
zapojených studentů
0
zúčastněných týmů
0
zapojených škol
0
let trvání soutěže

Téma soutěže

  • základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky
  • principy tvorby domácího (osobního či rodinného) rozpočtu
  • možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem
  • finanční produkty – přebytkové i schodkové
  • ... a další

Soutěž dále rozvíjí

  • schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi
  • kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a tvořivosti
  • digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih videa apod.)
  • ... a další