Rozpočti si to! 2020/21

8. ročník soutěže pro 2. stupeň ZŠ a SŠ               

ONLINE 1. 11. 2020 až 30. 4. 2021

Rozpočti si to! 1st 

nový ročník soutěže pro 1. stupeň ZŠ               

Zúčastni se našich minisoutěží

při Global Money Week 2021!

Vytvoř originální VIDEO a/nebo INFOGRAFIKU

výtvory můžeš zasílat v termínu 16. 3. - 30. 4. 2021

Smysl soutěže

Smyslem interaktivní soutěže Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření.

Soutěž je postavena na hře, která běží ve WEBOVÉ APLIKACI. Nejlepší týmy postupují do velkého finále v Praze.

Historie soutěže

Rozpočti si to! běží již od roku 2013 a na jejím základě je postavena i metodika projektových dnů Rozpočti si to!

Rozpočti si to! 2020/21

pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Vstupte →0
zapojených studentů
0
zúčastněných týmů
0
zapojených škol
0
let trvání soutěže

Téma soutěže

  • základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky
  • principy tvorby domácího (osobního či rodinného) rozpočtu
  • možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem
  • finanční produkty – přebytkové i schodkové
  • ... a další

Soutěž dále rozvíjí

  • schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi
  • kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a tvořivosti
  • digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih videa apod.)
  • ... a další