Projektové finále soutěže Rozpočti si to! 2019/2020

24. 4. 2020

Projekt KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji                       
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 

Místo konání: Jihomoravské inovační centrum - JIC INMEC, Purkyňova 649/127, Brno-Medlánky

 • 8:30 - 9:15    Prezence účastníků
 • 9:15 - 9:45    Společný úvod, představení programu a pravidel soutěže

Základní školy

 • 10:00 - 11:30   Aktivita od JIC

11:30 - 12:30   Pauza

 • 12:30 - 14:30   Soutěžní vystoupení Rozpočti si to! 
 • 14:30 - 15:00   Vyhlášení vítězů 

Střední školy

 • 10:00 - 12:00    Soutěžní vystoupení Rozpočti si to! 

12:00 - 13:00    Pauza na oběd

 • 13:00 - 14:30    Aktivita od JIC
 • 14:30 - 15:00    Přestávka
 • 15:00 - 15:30    Vyhlášení vítězů a dražba cen

Zadání pro soutěžní vystoupení

 • každý tým si na finále připraví vystoupení, ve kterém představí co nejzajímavějším způsobem svou herní rodinu a 3 poznatky, které si odnáší ze soutěže
 • délka vystoupení: 5 - 10 minut
 • hodnotit se bude obsah a forma vystoupení - čím kreativnější, tím lepší
 • k přípravě na finále je dobré využít zpracované kreativní a bonusové úkoly 
 • k dispozici bude projekce s ozvučením

Tip: týmy, které se dostaly do celostátního finále rovnou z on-line části, mohou projektové finále využít jako průpravu na celostátní finále a boj o speciální ceny

 • šanci vyhrát má každý tým - hodnotit se budou pouze finálová vystoupení (chechtáky získané v on-line části se na tomto finále nebudou započítávat)
 • nejlepší tým z každé kategorie postoupí do celostátního finále, které se bude konat 30. 4. 2020 v Praze v Národním technickém muzeu
 • 3 nejlepší týmy z každé kategorie obdrží speciální ceny od našich partnerů
 • 3 nejlepší týmy z kategorie středních škol získají vstupenku na SuperFinále, kde se utkají s nejlepšími republikovými týmy v simulaci Start-up Business - SuperFinále proběhne v červnu 2020 v Brně
 • všichni účastníci si odnesou menší ceny od našich sponzorů, středoškoláci si budou své ceny dražit za získané chechtáky v závěrečné dražbě.

 • do finále postupuje 20 týmů, 10 z každé kategorie ZŠ a SŠ
 • program je uzpůsobený každé kategorii, skládá se ze zábavně-vzdělávací aktivity Jihomoravského inovačního centra a soutěžní části Rozpočti si to!, kde mají týmy za úkol představit co nejzajímavějším způsobem svou herní rodinu 
 • 1 nejlepší tým z každé kategorie postoupí do celostátního finále (kromě těch týmů, které se do celostátního finále dostaly rovnou). 
 • Týmy na prvních 3 místech v každé kategorii si odnesou speciální ceny, ostatní finalisté dostanou alespoň menší ceny útěchy.
 • První 3 týmy kategorie SŠ se utkají s nejlepším celostátním týmem v superfinále - v simulaci Start up Business od Smarter Training and Consulting