Soutěž Rozpočti si to! v projektu KaPoDaV

Projekt KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji                       
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 

  • yourchance je partnerem projektu KaPoDaV Jihomoravského kraje a soutěž Rozpočti si to! je v projektu jedním z produktů, s kterých si mohly školy vybírat, v klíčové aktivitě 2 zaměřené na podporu kompetence k podnikavosti. 
  • K soutěži se v projektu celkově přihlásilo cca 30 základních a středních škol z Jihomoravského kraje, některé soutěží opakovaně.


0 škol
zapojených v projektu
0 týmů
zapojených v ročníku 2018/19

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Z důvodu pandemie koronaviru Covid-19 nemůžeme zrealizovat projektové finále v původně plánovaném termínu 24. dubna 2020. O novém termínu budeme informovat podle vývoje situace. Věříme, že finále zvládneme nějakým způsobem zrealizovat ještě do konce projektu (tedy do konce školního roku). 

Projektové finále 24. 4. 2020

Jihomoravské inovační centrum

  • do finále postupuje 20 týmů, 10 z každé kategorie ZŠ a SŠ
  • program je uzpůsobený každé kategorii, skládá se ze zábavně-vzdělávací aktivity Jihomoravského inovačního centra a soutěžní části Rozpočti si to!, kde mají týmy za úkol představit co nejzajímavějším způsobem svou herní rodinu 
  • 1 nejlepší tým z každé kategorie postoupí do celostátního finále (kromě těch týmů, které se do celostátního finále dostaly rovnou). 
  • Týmy na prvních 3 místech v každé kategorii si odnesou speciální ceny, ostatní finalisté dostanou alespoň menší ceny útěchy.
  • V kategorii SŠ bude jednou z cen simulace Start-up Business - 2denní kurz jako SuperFinále, kde se nejlepší 3 týmy z projektového finále utkají s 2 nejlepšími týmy z celostátního finále.
    • SuperFinále proběhne v červnu 2020