Rozpočti si to! 1st 2021/2022

pro žáky 1. stupně základní škol

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

V tuto chvíli běží soutěž pouze pro ZŠ 2. stupeň a SŠ.

Pro 1. stupeň jsme nechali dostupnou možnost registrace. Můžete si jednotlivé úkoly vyzkoušet, ale bez možnosti zapojení do soutěže. 

Výsledky online soutěže Rozpočti si to! 1st 2019/20


Harmonogram

on-line část 3. 3. 2020 - nově 15. 6. 2020, finále pak v náhradním termínu v září 2020 v Praze v Národním technickém muzeu

Kdo se může zúčastnit?

žáci 1. stupně ZŠ, jejich rodiče a učitelé či lektoři

Jak se soutěží?

Soutěží se v týmech o 2–4 žácích a 1 dospělé osobě (ta funguje také jako hlavní kontaktní osoba)

 • alespoň 2 členové týmu musí být z dané věkové kategorie (tj. 1. stupeň ZŠ)
 • 1 dospělák může být kontaktní osobou pro více týmů
 • Týmy mohu být školní, kdy je dospělou osobou učitel, mohou to být však také rodinné týmy, kdy je dospělou osobou jeden z rodičů (popř. oba rodiče a jejich děti)
 • Registrace probíhá přímo ve webové aplikaci

Registrace do soutěže probíhá přímo ve webové aplikaci

 • Nejdříve se zaregistruje dospělá osoba (učitel nebo rodič) – k registraci stačí jméno a e-mail
  • Na zadaný e-mail přijde potvrzovací zpráva, přes kterou je zapotřebí registraci autorizovat
 • Dospělá osoba poté pod sebe zaregistruje tým nebo více týmů
  • Při registraci týmu se zadává NÁZEV TÝMU, což je jeho základní označení, pod kterým bude vystupovat zbytek soutěže (proto je dobré volit jej s rozvahou)
  • KAPITÁNEM je člen týmu zdané věkové kategorie (1. stupeň ZŠ)
  • I v případě rodinného týmu je zapotřebí zvolit kapitána z dané soutěžní kategorie (1. stupeň ZŠ) a vyplnit jeho školu a třídu
 • Každému týmu pak vznikne samostatný přístup do aplikace pod Názvem týmu a zvoleným heslem

On-line část - aplikace Rozpočti si to! 1st

(podrobná pravidla jsou součástí hry - aplikace).

On-line část probíhá ve webové aplikaci Rozpočti si to! 1st, která týmy provází zábavnou soutěžní hrou.

 • Letošní hra má 6 kategorií úkolů, ze kterých si týmy mohou vybírat.
 • Kategorie jsou různě zaměřené, aby se mohli zapojit jak děti s intelektovými schopnostmi, tak děti s uměleckými či jinak tvořivými dovednostmi.
  • 2 z nich se zabývají finančně gramotným člověkem a správným hospodařením
  • 4 výukovým nástrojům: internet a obrázky, psané slovo, videa a prezentace, hry
 • Je možné plnit jen některé úkoly, pro postup do finále je však zapotřebí nasbírat dostatečné množství chechtáků...

Webová aplikace bude přístupná i po termínu soutěže, je možné ji užívat kontinuálně jako výukový nástroj. Mimo termín soutěže však není možné posílat úkoly k vyhodnocení.

Jak může tým postoupit do finále?

 • Během plnění úkolů sbírají týmy chechtáky – virtuální zlaté herní mince
 • 10 – 15 týmů (podle celkového počtu registrovaných) s největším počtem chechtáků postoupí do celostátního finále v Praze

Velké finále

Nejlepší týmy z on-line části postoupí do velkého celostátního finále, které se uskuteční 11. června 2020 v Praze v Národním technickém muzeu.

 • Týmy čeká zábavně-vzdělávací část v muzeu a soutěžní část, kde budou mít úkol představit porotě a ostatním účastníkům co nejzajímavějším způsobem svou postavu finančně gramotného člověka a sdělit jim 3 nejdůležitější poznatky, které si odnáší ze soutěže.

Pozn. Pro týmy v projektu KaPoDaV Jihomoravského kraje proběhne regionální finále v Brně, z něhož postoupí 1 tým do celostátního finále.

Jak získat chechtáky

 • ZA AKTIVITU: Úkoly jsou postaveny kreativně a jejich zpracování zabere určitý čas. Čím víc toho zvládnete, tím víc získáte chechtáků.
 • ZA KVALITU ZPRACOVÁNÍ: Jedna věc je množství, ještě důležitější je však kvalita zpracování úkolů. Čím hlouběji se nad úkoly zamyslíte, tím více si z nich odnesete pro svůj vlastní rozvoj.   

Tipy:

 • K vytvoření postavy, kterou budete na finále představovat, slouží zejména úkol Medailonek v kategorii Finančně gramotný člověk. Další úkoly pak na tento úkol navazují (Jídelníček, Bydlení...) nebo se s postavou dají spojit.
 • Při finálovém představení postavy použijte to, co jste vytvořili během on-line části
 • Některé úkoly můžete zpracovat na projektovém dni Rozpočti si to! 1st - stačí je jen přihlásit i do soutěže.

Kontaktujte nás:

rozpoctisito@gmail.com

Rosťa Rozpočtář a jeho zábavná vzdělávací videa

https://www.facebook.com/rozpoctisito


Pořadatelé soutěže: