Rozpočti si to! 2020/21

pro žáky 2. stupně základní škol, víceletých gymnázií a středních škol


Nový ročník opět na podzim 2021 (pravděpodobný začátek 1. 10. 2021)


Harmonogram

on-line část soutěže 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021, termín finále: 4. 6. 2021 ONLINE

Kdo se může zúčastnit?

žáci 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol, jejich rodiče a učitelé

Jak se soutěží?

Soutěží se v týmech o 2–4 žácích a 1 dospělé osobě (ta funguje také jako hlavní kontaktní osoba)

 • alespoň 2 členové týmu musí být z dané věkové kategorie (tj. 2. stupeň ZŠ nebo SŠ)
 • 1 dospělák může být kontaktní osobou pro více týmů
 • Týmy mohu být školní, kdy je dospělou osobou učitel, mohou to být však také rodinné týmy, kdy je dospělou osobou jeden z rodičů (popř. oba rodiče a jejich děti)
 • Registrace probíhá přímo ve webové aplikaci

4 je ideální počet členů týmu, neboť je hra postavena na 4členných domácnostech a ve 4 je tak nejlépe možné rozdělit si jednotlivé role

Registrace do soutěže probíhá přímo ve webové aplikaci

 • Nejdříve se zaregistruje dospělá osoba (učitel nebo rodič) – k registraci stačí jméno a e-mail
  • Na zadaný e-mail přijde potvrzovací zpráva, přes kterou je zapotřebí registraci autorizovat
 • Dospělá osoba poté pod sebe zaregistruje tým nebo více týmů
  • Při registraci týmu se zadává NÁZEV TÝMU, což je jeho základní označení, pod kterým bude vystupovat zbytek soutěže (proto je dobré volit jej s rozvahou)
  • KAPITÁNEM je člen týmu zdané věkové kategorie (ZŠ / SŠ)
  • I v případě rodinného týmu je zapotřebí zvolit kapitána z dané soutěžní kategorie (ZŠ / SŠ) a vyplnit jeho školu a třídu
 • Každému týmu pak vznikne samostatný přístup do aplikace pod Názvem týmu a zvoleným heslem

On-line část - aplikace Rozpočti si to!

(podrobná pravidla jsou součástí hry - aplikace).

On-line část probíhá ve webové aplikaci Rozpočti si to!, která týmy provází zábavnou soutěžní hrou.

 • Hra má 3 kola, během kterých týmy plní jednotlivé úkoly týkající se života rodiny, resp. domácnosti.
 • Ve hře jsou 3 typy úkolů:
  • Základní – jejich splnění je nutné pro další postup ve hře
  • Kreativní – rozšiřují témata základních úkolů a jsou zaměřeny na tvořivost
  • Bonusové – zaměřují se na různé výukové nástroje, rozšiřují znalosti a rozvíjejí tvořivost, pomocí nich si každý tým může určit vlastní hloubku i šířku svého finančního vzdělávání

Webová aplikace bude přístupná i po termínu soutěže, je možné ji užívat kontinuálně jako výukový nástroj. Mimo termín soutěže však není možné odevzdávat kreativní a bonusové úkoly.

Velké finále

Nejlepší týmy z on-line části postoupí do velkého celostátního finále, které se uskuteční 4. 6. 2021.

 • Během finále budou mít týmy za úkol představit porotě a ostatním účastníkům co nejzajímavějším způsobem svou herní domácnost a sdělit jim 3 nejdůležitější poznatky, které si odnáší ze soutěže.

Jak může tým postoupit do finále?

 • Během plnění úkolů sbírají týmy chechtáky – virtuální zlaté herní mince
 • 10 – 15 týmů (podle celkového počtu registrovaných) v dané kategorii (ZŠ / SŠ) s největším počtem chechtáků postoupí do celostátního finále v Praze.

Pozn. týmy z Jihomoravského kraje budou mít v rámci projektu KaPoDaV vlastní regionální finále (společné pro ZŠ a SŠ), z něhož postoupí 2 týmy do celostátního finále (1 ZŠ a 1 SŠ).

Jak získat chechtáky

 • ZA AKTIVITU: Většina kreativních a bonusových úkolů zabere více času, proto je oceněna větším množstvím chechtáků.
 • ZA SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ: Při plnění základních úkolů soutěžící získají další chechtáky za taková rozhodnutí, která značí zdravé finanční návyky, aktivní přístup k životu, zdravý životní styl apod. Chechtáky jsou také odměněny varianty, které podporují vzdělávání či rozšiřují možnosti přístupu k informacím.
 • SPOKOJENOST A FINANČNÍ REZERVA: během hry musí hráči pracovat s 2 surovinami, a to jednak s penězi, které jim tvoří rozpočet a pomocí kterých budují své finanční rezervy, a jednak se spokojeností domácnosti, za kterou hospodaří